ทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หารือการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และเยี่ยมชมหน่วยวิจัยในเครือข่ายศูนย์ฯ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะฯ ในโอกาสเข้าร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ เพื่อเสริมแกร่งระบบนิเวศการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ทองใบ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานีทดลอง

ภาพบรรยากาศ

แชร์