ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์

เพื่อเสริมแกร่งระบบนิเวศการวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทย

การอบรมนานาชาติด้านเครื่องเร่งอนุภาค ครั้งที่ 7

the 7th International School on Beam Dynamics and Accelerator Technology, ISBA24

1 - 9 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์

ความเป็นมา

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

เครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวสาร

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ

บริการ

สถานีวิเคราะห์ด้วยรังสีย่านอินฟราเรดและเทร่าเฮิรตซ์ภายใต้การบริการของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ

Fourier transform infrared spectrometer station

THz time-domain spectroscopy station

วีดิทัศน์

รับชมวิดิทัศน์ผลงานต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ