กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

วันที่ 3 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล หัวหน้าศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ที่ปรึกษาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ให้การต้อนรับ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด/เทร่าเฮิรตซ์ เพื่อเสริมแกร่งระบบนิเวศการวิจัยขั้นแนวของประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม รองหัวหน้าศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการวิจัยเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรด

บรรยากาศการเยี่ยมชม

แชร์